สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด รพ.ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-03-2564 251 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด รพ.ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)